Nominell tykkelse tnom mm 0,5 0,6
Tykkelse ved beregning tber mm 0,441 0,538
Masse m kg/m2 4,7 5,5
Strekkgrense fty N/mm2 250 250
Høyde mm 40 40
Dekningsbredde mm 1000 1000
Min. lengde mm 500 500
Maks. lengde mm 10000 10000

 

Oppleggsreaksjon ved endeopplegg
Rd kN/m 1,57 2,53
Oppleggsreaksjon ved 50 mm oppleggsbredde Rd kN/m 5,37 8,49
Oppleggsreaksjon ved 100 mm oppleggsbredde Rd kN/m 7,04 11,07
Skjærknekkingskapasitet, flens Vf kN/m 63,7 77,7
Skjærknekkingskapasitet, liv Vw kN/m 31,0 56,2
Skjærknekkingskapasitet, globalt L2Vgd kN/m 59,0 77,7
Moment, positiv trykkpåvirkning Md kNm/m 1,033 1,378
Treghetsmoment, positiv trykkpåvirkning Idef mm4/mm 94,1 121,7
Moment, negativ trykkpåvirkning Md kNm/m 1,174 1,519
Treghetsmoment, negativ trykkpåvirkning Idef mm4/mm 100,6 127,5