Reime Gjødselport

Reime gjødselport skal være tett, tåle stort trykk, være brukervennlig, og kunne monteres i gamle og nye bygninger. Skrues eller støpes fast. Platene er spesialbehandlet og har gjødselbestandige pakninger.

Portene leveres i breddene 260 og 300 cm, og høyde opp til 300 cm.

Reime gjødselport er galvanisert og typegodkjent, typegodkjenningsbevis GP 001.

BROSJYRE GJØDSELPORT

PRODUKTHEFTE GJØDSEL