Gjødselport

Eikerporten er produsert siden 1980, og levert til gårdsbruk i hele landet. Porten er dimensjonert for full utnyttelse av lagringshøyden, og detaljløsningene er basert på praktiske erfaringer og samarbeid med offentlige instanser.