Ferister

Våre ferister sendes ferdig montert og klare for å raskt legges ned i opparbeidet grunn. Ved å benytte ferist med stålfundament unngås lange avbrudd med forskaling, armering, støping og tørking. Vi leverer også ferister tilpasset for betongfundament.

Alt stål er varmgalvanisert etter NS EN 1461 i materialkvalitet S355J2 og har en forventet levetid på 30 år (Livslängdsklass L30). Feristene kan leveres for 8-10 tonns akseltrykk (Bärighetsklass BK1). Ved behov tilpasses feristens konstruksjon for større akseltrykk og påkjenning.

Våre ferister leveres i standard 2×3 m, 2×4 m, 2×4,5 m, 2×5 m og 2×6 m. Andre størrelser kan produseres på forespørsel.

Vi har også:

  • Vinterdeksel til alle nyere ferister
  • Kan også levere deksler til eldre ferister
  • Tverrgrinder
  • Grinder og porter i ulike bredder og høyder
  • Gangpassasje ved siden av feristen