Viser alle 2 resultater

Huntonit Brannit
Brannhemmende Tak – og Veggplater

 

Platene er ferdigmalt i Huntonits standard hvite farge, med brannhemmende maling. Platene har meget godt spiker- og skruefeste.

Huntonit Brannit er utviklet for å imøtekomme Brannforskriftene. Platene er testet og tilfredstiller kravene til kledning K10 B-s1,d0 i henhold til NS-EN 13 501 – 1:2002.

Brannit brukes som tak – og veggplater.

Anvendelsesområder for Huntonit Brannit:

  • Boliger
  • Overnattingssteder*
  • Sykehus*
  • Sykehjem*
  • Kontorer
  • Forsamlingslokaler
  • Skoler
  • Barnehager
  • Fritidshjem

*Se Veiledning til teknisk forskrift §7-22 Risikoklasser og brannklasser

Platene skal ikke brukes i våtrom.

Bruttomål vegg:
Hvit 11x620x2390 mm
Hvit 11x620x2740 mm

Bruttomål tak:
Hvit 11x620x1220 mm

Huntonit Brannit skal lagres innendørs i emballasjen på et plant underlag. Når monteringsarbeidet er avsluttet, fjernes eventuelle flekker lett ved hjelp av en myk fuktig klut.

Sertifikat Brannteknisk Klasse

Dokumentasjon brann, lyd og u-verdi

Huntonit Brannit Brosjyre

kr 305 eks. mva
kr 590kr 679 eks. mva