Forkasser

Plass til inntil 3 rundballar. Hjul nede, søyene dyttar «innredninga» innover etter kvart som rundballen minkar.
Last inn frå ende eller ovanfrå. Flyttes med pallegaffel. Forrist til å legge over foret for mindre forspill, dørar i ende.

Pris på forespørsel!