Kulvertlokk til Industrilokaler

Spennende prosjekt hos Hallingplast sine nye produksjonshaller. For enkel tilkomst og vedlikehold av infrastruktur, er alt av elektriske kabler, vannrør m.m. lagt i kulverter. Det skal kunne kjøres større trucker med tung last over kulvertene, noe som stiller høye krav til kulvertlokkene.

For enkelt å kunne flytte kulvertlokkene (og lett komme til kabler og rør), er det boret hull i midten av alle lokkene og påsveiset mutter på underside. Ca 20 % av lokkene er med åpne rister for å tilfredstille krav om å kunne slippe gjennom damp/røyk og varsle sprinkelanlegg i taket i tilfelle brann. Resterende er produsert med tette tåreplater. På dette prosjektet er lokkene produsert med bredder på 700mm og 1100mm i bæreretning.Uten understøttelse tåler kulvertlokkene følgende punktlast (200x200mm):

Bredde 700mm bæreretning:
13,07 kN (ca 1332 kg)

Bredde 1100mm bæreretning:
10,17 kN (ca 1037 kg)