Trevegsdeler

Trevegsdeler er et hendig hjelpemiddel til sortering av småfe.
Med denne sender du dyra i tre retninger, gjerne i forbindelse med veging. Da kan du sortere dyra etter f.eks livlam, oppforing og slaktemodent. Trevegsdeleren gjør sortering og veging enklere, du slipper å bruke masse krefter på å håndtere dyr. Bedre både for dyra og bonden, i tillegg går sorteringa mye raskere.