Plastrister

Dette er eit gulv som er skånsomt mot jur og spener. Det har lang holdbarheit og er raskt og enkelt å legge. På overflata er det små knottar som skal hindre gulvet i å verta for glatt.

Kvart element er 40 cm x 80 cm

Plastrister kan leverast med sjølvbæring opp til 360 cm.

Ta kontakt med oss for pristilbod!